منابع اوسینتی برای پیگیری اطلاعات دامنه ها و صاحب وب سایت ها

صاحب وب سایت ها

عناوين مطالب: 'منابع جمع آوری اطلاعات مربوط به صاحب وب سایت هاسرویس Whois[1]سرویس Alexa[2]موتور جستجو تجهیزات فناوری اطلاعات Shodan[7]ماشین برگشت زمان Archive[8]سرویس geodatatoolسرویس domainbigdata منابع جمع آوری اطلاعات مربوط به صاحب وب سایت …

ادامه مطلب

موتورهای جستجو مکملی برای اوسینت (osint)

موتورهای جستجوی پیشرفته

عناوين مطالب: 'موتورهای جستجوی پیشرفتهموتور جستجوی duckduckgo[3]موتور جستجوی wolframalpha[5]موتور جستجو ixquick.comدرک چیست؟موتور جستجو گوگل ترندز[12] موتورهای جستجوی پیشرفته موتورهای جستجو [1] همیشه یکی از جذاب ترین ابزار ها به منظور جمع آوری اطلاعات …

ادامه مطلب

SigInt چیست؟ چشم چرانی بر روی سیگنال ها (مانند رهگیری پروازها و کشتی ها و قطارها)

رهگیری پروازها و کشتی ها

رهگیری سیگنال SIGINT[1] به عملیات بررسی اطلاعاتی گفته می‌شود که توسط سیگنال‌های الکترونیکی جابجا می شوند. ردگیری سیگنال ها، بخشی از عملیات جمع‌آوری اطلاعات از طریق پیگیری سیگنال ها است. که یکی از …

ادامه مطلب

روش ها و معیار‌های ارزیابی الگوریتم های هوش مصنوعی، مدل های داده کاوی و یادگیری ماشین

معیار‌های ارزیابی الگوریتم

عناوين مطالب: 'معیار‌های ارزیابی مدل یا الگوریتم جهت تشخیص دقت و صحت تعریف حساسیت (sensitivity) و تشخیص‌پذیری (specificity)دسته بندی داده ها یعد از تحلیلمثال های از “مثبت های کاذب” و “منفی های کاذب”کدام معیارها …

ادامه مطلب

Big Data

مطالب مفید را در گروه و کانال تلگرام ما دنبال کنید

ورود به تلگرام
بعدا x