رصد فناوری اطلاعات و پروژه های نوظهور

رصد علم، دانش و فناوری و پروژه های نوظهور در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، نرم افزار، داده کاوی، شبکه، امنیت، زیرساخت و بیگ دیتا