معنوی

تحلیل در معنای کلمات قران (واژه‌شناسي‌ قرآن‌)

واژه‌شناسي‌ قرآن‌

واژه‌شناسي‌ قرآن‌ واژه‌ « قرآن‌» معروفترين‌ نام‌ كتاب‌ آسماني‌ مسلمين‌ است‌ كه‌ خداي‌ تعالي‌ خود اين‌ نام‌ را براي‌ كتاب‌ خويش‌ برگزيده‌ است‌ «يا ايها المزمل‌، قم‌ الليل‌ الا قليلا، نصفه‌ اوانقص‌ منه‌ قليلا، اوزد عليه‌ و رتل‌ القرآن‌ ترتيلا. مزمل‌ 73/1ـ4 واژه‌ «قرآن‌» هفتاد بار (به‌ صور مختلف‌) دراين‌ مصحف‌ شريف‌ بكار رفته‌ است‌. …

ادامه مطلب