مدرسان و نویسندگان

مدرسان و نویسندگان وب گاه خانه بیگ دیتای ایران

 

  • جناب آقای دکتر محمد حمزه ای عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه بیگ دیتا
  • جناب قای مهندس امیری کارشناس ارشد هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف مدرس (TA) در دانشگاه شریف و پژوهشگر حوزه داده کاوی
  • جناب آقای مهندس طاهری کیا کارشناس ارشد هوش مصنوعی و پژوهشگر حوزه داده کاوی و وب کاوی
  • جناب آقای دکتر حبیبی پژوهشگر حوزه بیگ دیتا و شبکه های اجتماعی

Visits: 4479

گروه تلگرامی اوسینت

مطالب مفید در حوزه بیگ دیتا و تحلیل شبکه های اجتماعی

ورود
انصراف