انواع مدل های بلوغ حاکمیت داده چیست؟

من بازخوردهای مثبت زیادی در مورد سری مدل‌های بلوغ حاکمیت داده دریافت کرده‌ام، زیرا نمای کلی هر مدل را در سطح بالایی ارائه می‌کند تا شما را در اتخاذ یکی برای برنامه‌تان راهنمایی کند. در این مقاله به مدل بلوغ حاکمیت داده می پردازم.

حاکمیت داده چیست؟

حکمرانی داده مجموعه‌ای از قوانین و بهترین شیوه‌ها است که بالاترین سطوح کیفیت و امنیت را در طول چرخه عمر داده‌ها در یک سازمان تضمین می‌کند. به عبارت دیگر، حاکمیت داده به این موضوع می‌پردازد که سازمان‌ها چگونه داده‌هایی را که جمع‌آوری کرده اند، مدیریت می‌کنند.

جمع آوری داده‌ها بدون داشتن برنامه‌ای برای نحوه استفاده از آن داده‌ها و نحوه ایمن و کامل نگه داشتن آن داده‌ها بی‌فایده است. داده‌ها باید به طور مداوم در تمام بخش‌ها و حوزه‌های یک سازمان بررسی شوند. اینجاست که حکمرانی در داده مطرح می‌شود. مهم نیست که در چه صنعتی هستید، برای هر ذینفعی که با داده‌ها تعامل دارد، به سیستمی از قوانین، فرآیندها، رویه‌ها و مسئولیت پذیری نیاز دارید.

داده‌ها تنها زمانی می‌توانند به موفقیت منجر شوند که به طور مؤثر اداره شوند. سازمان‌ها باید تعادل مناسبی بین ارائه دسترسی ذیبه داده‌ها و همچنان کنترل داده‌ها برای حفظ امنیت و سازگاری آن‌ها پیدا کنند. این تعادل برای هر سازمان منحصر به فرد است. به همین دلیل است که یک برنامه جهت حکمرانی دقیق داده‌ها بسیار مهم است. در دنیایی از اصطلاحات تحلیلی بی‌شماری، درک اینکه حکمرانی داده چیست نیز می‌تواند مفید باشد و مشخص می‌کند که:

 • چه کسی می‌تواند اقدامات خاصی را که شامل داده است انجام دهد
 • افراد با چه داده‌هایی می‌توانند کار کنند
 • زمان و مکان جمع آوری و پردازش داده ها
 • نحوه مدیریت داده ها

مزایای حکمرانی داده

با مدیریت منظم داده، می‌توان ارزش داده‌ها را به حداکثر رساند، ریسک را بهتر مدیریت کرد و حتی هزینه‌ها را کاهش داد. در زیر به برخی از مزایای آن اشاره شده است:

1.با همان زبان داده صحبت کنید

2.بدانید کجا می‌توانید داده‌ها را پیدا کنید

3.داده‌ها را موثرتر و کارآمدتر مدیریت کنید

4.رعایت کنید

5.داده‌های بهتری دریافت کنید

6.از هر سطحی از کسب و کار حمایت کنید

مدل بلوغ حاکمیت داده گارتنر

بررسی اجمالی: برای اولین بار موسسه گارتنر در دسامبر 2008، مدل بلوغ به مدیریت اطلاعات سازمانی (EIM) به عنوان یک کل نگاه می کند. این مدل دارای 6 مرحله بلوغ است که هر کدام ویژگی ها و موارد عملی خاص خود را دارند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. با این حال، مهم است که به مفهوم آنها از رشته EIM و پنج هدف اصلی آن نیز نگاه کنیم. موسسه گارتنر مدل بلوغی را برای دستیابی به بینش و رهنمودهایی را برای سازمانهایی فراهم می کند که در مدیریت کردن اطلاعات به عنوان یک دارایی راهبردی جدی هستند. همانطور که این مدل بلوغ مراحلی را برای فرآیند این بلوغ و کاربردهای حکمرانی کلان‌داده نمایش می دهد، همچنین اقداماتی را برای هر کدام از این سطوح بلوغ ارایه می نماید. موسسه گارتنر همچون شرکت اوراکل به موضوع حکمرانی داده از منظر مدیریت اطلاعات سازمانی (Enterprise Information Management) می نگرد. مدل بلوغ گارتنر به این نکته اشاره دارد که مدیریت اطلاعات سازمان (EIM) یک پروژه منفرد نیست. بلکه یک برنامه بلندمدت است که در گذر زمان تکامل می یابد.

توجه: گارتنر از آن زمان مدل را به روز کرده و مدل جدیدی را در سال 2016 منتشر کرده است.
حال، اجازه دهید هر یک از 6 فاز از مراحل بلوغ حاکمیت داده توسط گارتنر را مرور کنیم.

مدل بلوغ حاکمیت داده گارتنر
مدل بلوغ حاکمیت داده گارتنر

1. ناآگاه (سطح 0): در این سطح هنوز نیاز آشکار نشده است و نیاز به آگاهی و آموزش است

 • حاکمیت اطلاعات/داده، امنیت، مالکیت یا پاسخگویی وجود ندارد.
 • بدون معماری رسمی اطلاعات، اصل، فرآیند ایجاد، جمع آوری، به اشتراک گذاری و انتشار اطلاعات
 • هیچ استاندارد مشترک، واژه نامه های تجاری، مدیریت ابرداده، هیچ مدل داده ای وجود ندارد
 • مدیریت اسناد، گردش کار و بایگانی بیشتر از طریق ایمیل انجام می شود
 • اطلاعات در سیستم ها و برنامه های مختلف پراکنده و ناسازگار است
 • تصمیمات استراتژیک بر اساس اطلاعات کافی گرفته نمی شود.

موارد اقدام در سطح 0: 

کارکنان معماری و برنامه ریزان استراتژیک باید رهبران فناوری اطلاعات و کسب و کار را در مورد EIM و ارزش بالقوه آن آموزش دهند. بر خطرات مربوط به مسائل قانونی و انطباق تأکید کنید.

2. آگاه (سطح 1) در  سطح نیاز احساس شده است ولی ارزش آن درک نشده

 • عدم مالکیت داده ها آشکار می شود
 • عدم حمایت تجاری در EIM تایید شده است
 • کسب و کار شروع به درک ارزش اطلاعات می کند
 • آگاهی در مورد مشکلات رو به رشد کیفیت داده ها و اطلاعات متناقض وجود دارد
 • نیاز به استانداردها، اصول، فرآیندها، رویه ها و همچنین ابزارها و مدل های مشترک شناخته شده است
 • اطلاعات تجاری گزارش های متناقض و اضافی را به دست می دهد – این راهنمای رایگان در مورد ایجاد فهرست گزارش را بررسی کنید
 • موجودی و ارزیابی ریسک های مرتبط با نداشتن EIM

موارد اقدام در سطح 1: 

کارکنان معماری استراتژی EIM را در راستای معماری سازمانی و هدف استراتژیک کسب و کار توسعه می دهند.

3. واکنشی (سطح 2) در این سطح ارزش حاکمیت داده درک و اطلاعات به اشتراک گذاشته شده است

 • اکنون کسب و کار ارزش اطلاعات را درک کرده است
 • اطلاعات در مورد پروژه های چند کارکردی به اشتراک گذاشته می شود
 • داده ها و اطلاعات در سیستم هایی با مالکیت های مختلف و در بخش های مختلف به اشتراک گذاشته می شوند
 • رویه های کیفیت اطلاعات هنوز واکنشی هستند
 • سیاست ها و استانداردهای مدیریت اطلاعات ایجاد شده است، اما پایبندی آن کم است
 • یک ارزیابی پایه توسعه یافته و معیارهایی جمع آوری شده است که عمدتاً بر روی داده ها و حفظ اطلاعات متمرکز است

موارد اقدام در سطح 2: 

مدیریت بالاتر برای ارتقای EIM به عنوان راه حلی برای حل مسائل اطلاعاتی متقابل. ارزش پیشنهادی برای EIM کنار هم قرار گرفته و ارائه شده است.

4. فعال (سطح 3): در این سطح نقش حاکمیت داده و مدل عملیاتی به رسمیت شناخته شده ولی فرصت ها شناسایی نشده است

 • مدیریت اطلاعات برای حمایت از تصمیمات ضروری تلقی می شود و صاحبان اطلاعات و مباشران برای مدیریت این دارایی منصوب می شوند.
 • به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان کلیدی برای فعال کردن پروژه های سازمانی در نظر گرفته می شود
 • نقش های حاکمیتی و مدل عملیاتی رسمی می شود
 • انطباق کامل با سیاست ها و استانداردهای مدیریت اطلاعات
 • حاکمیت داده بخشی از هر پروژه توسعه و استقرار است
 • ریسک عملیاتی به حداقل می رسد

موارد اقدام:

توسعه و ارائه پرونده تجاری EIM به مدیریت و ذینفعان. فرصت های EIM را در سطح بخش یا واحد شناسایی کنید.

5. مدیریت شده (سطح 4): یک نهاد حاکمیتی برای داده مشخص شده است ولی هنوز با راهبرد سازمان مطابقت کامل ندارد

 • اطلاعات مهم و حیاتی تلقی می شود
 • خط‌مشی‌ها و استانداردهای اطلاعاتی در سرتاسر سازمان توسعه یافته، مستقر شده و به خوبی درک می‌شوند
 • یک نهاد حاکمیتی برای حل مسائل اطلاعاتی متقابل و شناسایی بهترین شیوه ها قرار داده شده است
 • معیارها پالایش می‌شوند، دارایی‌های اطلاعاتی طبقه‌بندی می‌شوند، معیارهای بهره‌وری توسعه داده می‌شوند و از طریق داشبورد به اشتراک گذاشته می‌شوند.

موارد اقدام:

وظایف و پروژه های مدیریت اطلاعات باید فهرست بندی شوند و اطمینان حاصل شود که با استراتژی EIM همگام هستند. یک کارت امتیازی متوازن برای مدیریت اطلاعات ایجاد کنید.

6. موثر (سطح 5): در این سطح مزیت رقابتی بوجود آمده و ارزش ایجاد شده است و نیاز به بهبود متداوم است

 • مدیریت اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی تلقی می شود و از آن برای ایجاد ارزش و کارایی استفاده می شود
 • قراردادهای سطح خدمات برقرار است
 • استراتژی های EIM با کاهش خطرات و برآوردن/بهبود اهداف بهره وری مرتبط است
 • سازمان EIM به خوبی رسمیت یافته است و تمام تلاش های اطلاعاتی را در سراسر سازمان هماهنگ می کند
 • این سازمان به اهداف EIM خود دست یافت

موارد اقدام:

اجرای کنترل ها و رویه ها برای اطمینان از تداوم تعالی اطلاعات بدون توجه به اینکه رهبری یا جهت شرکت تغییر کند.

نکته اصلی:

مدل آنها به این نکته اشاره می کند که EIM یک پروژه واحد نیست، بلکه برنامه ای است که در طول زمان شامل می شود. این پیام چیزی است که رهبری باید از ابتدا آن را درک کرده و آن را خریداری کند تا بتواند پشتیبانی و منابع مستمر را تضمین کند. یک مرحله یا فعالیت‌های مرتبط با آنها را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت زیرا این امر باعث شکست EIM و خطرات/هزینه‌های بالاتر در آینده می‌شود. همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، اکثر شرکت ها در مراحل اولیه بلوغ EIM هستند.

DataFlux data governance maturity models

IBM data governance maturity model

Stanford data governance maturity model

برای دیدن فلیم های سینماییِ مهیج و جذاب”در حوزه فناوری اطلاعات، اوسینت و هوش مصنوعی“، بر روی اینجا کلیک کنید.

آدرس کانال تلگرام سایت بیگ دیتا:

t.me/bigdata_channel

آدرس کانال سروش ما:
https://sapp.ir/bigdata_channel

جهت دیدن سرفصل های دوره های آموزشی بر روی اینجا کلیک کنید.

جهت ثبت نام در دوره های آموزشی بر روی اینجا کلیک کنید.

منابع:

.https://www.lightsondata.com/data-governance-maturity-models-ibm/

.https://www.lightsondata.com/data-governance-maturity-models-gartner/

 

Visits: 564

همچنین ببینید

گارتنر

آشنایی با موسسه پژوهشی گارتنر (Gartner) به منظور رصد فناوری های نوظهور

شرکت گارتنر یک شرکت فعال تحقیقات و مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات است. موسسه گارتنر …