مبحث تحلیل شبکه اجتماعی: در این قسمت مبحث های مرتبط با شبکه های پیچیده و پویا، تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) و گراف کاوی ارائه خواهد شد.

تحلیل شبکه های اجتماعی

آدرس کانال تلگرام ما: t.me/bigdata_channel