واحدهای ظرفیت حافظه در دنیای دیجیتال

? واحدهای ظرفیت حافظه در دنیای دیجیتال

? Bit(b)

? Byte(B)

? Kilobyte(KB)

? Megabyte(MB)

? Gigabyte(GB)

? Terabyte(TB)

? Petabyte(PB)

? Exabyte(EB)

? Zettabyte(ZB)

? Yottabyte(YB)

واحدهای ظرفیت حافظه در دنیای دیجیتال
واحدهای ظرفیت حافظه در دنیای دیجیتال

در مبحث بعدی به مدیریت حافظه توسط جاوا مبپردازیم.

 

آدرس کانال تلگرام ما:

t.me/bigdata_channel
برای ورود به کانال بر روی اینجا کلیک کنید.

Visits: 406

دیدگاهتان را بنویسید