خانه --> محتوای دوره آموزشی مقدماتی کاساندرا

محتوای دوره آموزشی مقدماتی کاساندرا

فایل های ارائه شده در کلاس

آموزش پایگاه داد های غیر رابطه ای کسندرا مقدماتی جلسه اول

آموزش پایگاه داد های غیر رابطه ای کسندرا مقدماتی جلسه دوم

آموزش مقدماتی پایگاه داده غیر رابطه ای کاساندرا جلسه سوم

فایل پی دی اف آموزش دستورات پر کاربرد لینوکس به زبان فارسی

آموزش پایگاه داده غیر رابطه ای کسندرا مقدماتی جلسه چهارم و پنجم

آموزش مقدماتی پایگاه داده غیر رابظه ای کسندرا جلسه ششم

آموزش مقدماتی پایگاه داده غیر رابطه ای کاساندرا جلسه هفتم

آموزش پایگاه داده های غیر رابطه ای و کسندرا مقدماتی جلسه هشتم

آموزش پایگاه داده غیر رابطه ای کسندرا مقدماتی جلسه نهم

آموزش مقدماتی پایگاه داده غیر رابطه ای کسندرا جلسه دهم و آخرجلسه اول کاساندرا (پایگاه داده های غیر رابطه ای)