بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف رایگان

پایگاه داده های غیر رابطه ای مبتنی بر گراف یکی از انواع چهارگانه ی NOSQL ها هستند. در زیر ده عدد از بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف رایگان بر ترتیب محبوبیت آورده شده است. البته دقت داشته باشید که برخی از این پایگاه داده های مبتنی بر گراف نسخه های غیر رایگان هم دارند که در اینجا صرفا نام نسخه رایگان آن آورده شده است. در مباحث بعدی با پایگاه داده های Neo4J و OrientDB و Titan از این خانواده بیشتر آشنا میشویم.

پایگاه داده های مبتنی بر گراف رایگان
بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف

1.GraphDB Lite(GraphDB Lite is a free RDF triplestore that allows to store up to 100 million triples on a desktop computer)

2.Neo4j Community Edition

3.OrientDB Community Edition

4.Graph Engine

5.HyperGraphDB

6.MapGraph

7.ArangoDB

8.Titan

9.BrightstarDB

10.Cayley

در ادامه ویژگی های برخی از بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است:

بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف
مقایسه پایگاه داده های مبتنی بر گراف
بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف
بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف
پنج پایگاه داده های مبتنی بر گراف
پنج پایگاه داده های مبتنی بر گراف

 

در ادامه ویژگی های برخی از بهترین پایگاه داده های مبتنی بر گراف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است:

 نام پایگاه داده مبتنی بر گراف
کمپانی زبان برنامه نویسی لیسنس

مدل گراف

(Graph Model)

تکنولوژِ پشت سر

(Backend)

API اتصال و استفاده
Query Methods Consistency Visualizer Scaling Latest Version
ArangoDB triAGENS GmbH C/C++ Apache 2 Property Graph native C/C++ Ruby/JavaScript Graph Traversals via JavaScript, Gremlin, AQL MVCC/ACID Builtin Graph Explorer   2.1.0 (2014)
AllegroGraph Franz Inc. C++/Lisp commercial & Free Edition RDF, XML native C++/Common Lisp Java, Python, Lisp, Ruby, Perl, C#, WebServices / Rest SPARQL, Prolog ACID Gruff Benchmarks 4.13 (Feb 2014)
Apache Giraph Apache Java Apache 2 Vertex centric. Supports directed, weighted, multigraph Based on Google Pregel’s paper Java Java with map reduce/hadoop jobs   Distribuite. Trillion of nodes possible
Cavley from Barak Michener Go Apache 2       Javascript, Gremlin   Integrated   June/2014
DEX Sparsity Technologies Java, Core C++ commercial & free for Research and development Labeled and directed attributed multigraph bitmap based highly compressed native graph storage, native C++ query engine Java, C++, .NET Blueprints, Java, C++, .NET native APIs ACID, see http://sparsity-technologies.com/dex_releases   Throughput scaling through Horizontal replication and High Availability 4.7 (2012)
FlockDB Twitter Java Apache 2 adjacency list of a directed graph   Java, Ruby via Thrift         1.8.15 (2012) but last commit at 04/2012
GraphBase FactNexus Pty Ltd Java commercial property-graph   Java     GraphPad, BoundsPad, …    
GraphPack Amit Portnoy Java Apache 2 property-graph In-memory, JDO Java PackCypher (Inspired by Cypher)     Completely decentralized (no central authority- infinite scale- limited functionality) Experimental (2012)
HyperGraphDB kobrix.com Java LGPL Object-oriented multi-relational labeled hypergraph custom Java   MVCC/STM     1.2 (2012)
InifiniteGraph Objectivity Inc. Java, Core C++ commercial Labeled and directed multi-property-graph Objectivity/DB Java Java, Blueprints ACID. There is also a parallel, loosely synchronized batch loader. Graph browser for developers. Plugins to allow use of external libraries. Distributed. Petabytes possible 3.0 (2012?)
InfoGrid NetMesh Inc. Java AGPL, commercial dynamically typed, object-oriented graph. multigraphs, semantic models             2.9.5 (2011)
Neo4j Neo Technology, Inc Java GPL, AGPL, commercial property-graph native graph storage with native graph processing engine Java, REST, JavaScript (Node.js), PHP, .NET, Django, Clojure Cypher query language, Native Java APIs, Traverser API, REST, Blueprints, Gremlin ACID   MySQL style master/slave replication 1.8.2 (2013/02/27)
Oracle Spatial and Graph Oracle Java, PL/SQL Oracle RDF graph; Network Data Model property graph Oracle Database Apache  Jena, PL/SQL; Java SPARQL, SQL with graph extensions; Java API ACID all tools which are SPARQL-compliant; Apache Jena-based; XML & JSON-based or SQL-based Scales from PC to
Oracle Exadata; Supports Oracle Real Application Clusters
11.2 (2012)
Oracle NoSQL Database EE Oracle Java Oracle RDF graph Oracle NoSQL Database Java (Apache Jena) SPARQL ACID; Configurable consistency & durability SPARQL-compliant tools; Apache Jena-based tools; XML & JSON-based tools 2.0.39 (2013)
OrientDB NuvolaBase Ltd Java Apache 2 multi property-graph custom on disk or in memory Java, JS, .NET, PHP, REST, Python Traverser API, Blueprints, Rexster, Gremlin, Own SQL-like Query Language ACID, MVCC OrientDB Studio Multi Master 1.3 (2012)
Steffi DB EURA NOVA   Apache 2               ??
Titan thinkaurelius.com Java Apache 2 property-graph Cassandra, HBase, Berkeley DB Java, Gremlin Blueprints, Rexster, Gremlin, SPARQL ACID or Eventually Consistent   Multi-master 0.2 (2012)

 

آدرس کانال تلگرام سایت بیگ دیتا:

t.me/bigdata_channel

آدرس کانال سروش ما:
https://sapp.ir/bigdata_channel

جهت دیدن سرفصل های دوره های آموزشی بر روی اینجا کلیک کنید.

بازدیدها: 2474

همچنین ببینید

مقایسه Neo4j با OrientDB با Titan

مقایسه Neo4j با OrientDB با Titan

 در رابطه با مقایسه سه پایگاه داده معروف مبنی بر گراف  Neo4j و  OrientDB و …

مقایسه OrientDB با Neo4j

مقایسه OrientDB با Neo4j

مقدمه ای بر گراف دیتابیس یک نوع از این پایگاه داده های NOSQL، پایگاه داده …

دیدگاهتان را بنویسید

Big Data

مطالب مفید را در گروه و کانال تلگرام ما دنبال کنید

ورود به تلگرام
بعدا x