صفحه نخست --> محتوای دوره آموزشی مقدماتی کاساندرا

محتوای دوره آموزشی مقدماتی کاساندرا

فایل های ارائه شده در کلاس

فایل PDF جلسه اول کاساندرا (پایگاه داده های غیر رابطه ای)

فایل پی دی اف آموزش دستورات پر کاربرد لینوکس به زبان فارسی

آموزش پایگاه داده های غیر رابطه ای کسندرا مقدماتی جلسه دوم

آموزش مقدماتی پایگاه داده غیر رابطه ای کاساندرا جلسه سوم

آموزش پایگاه داده غیر رابطه ای کسندرا مقدماتی جلسه چهارم و پنجم

آموزش مقدماتی پایگاه داده غیر رابظه ای کسندرا جلسه ششم

آموزش مقدماتی پایگاه داده غیر رابطه ای کاساندرا جلسه هفتم

آموزش پایگاه داده های غیر رابطه ای و کسندرا مقدماتی جلسه هشتم

آموزش پایگاه داده غیر رابطه ای کسندرا مقدماتی جلسه نهم

آموزش مقدماتی پایگاه داده غیر رابطه ای کسندرا جلسه دهم و آخر